Tervetuloa virtuaalipalvelinten esittelyyn!

Nyt virtuaalipalvelin vain 40 €/vuosi - Tilaa! Vai shell-tunnus vain 5 €/vuosi? - Tutustu!

Webhotelli ja konttipalvelinympäristö

Tarjoamme lisäpalveluna LXC-pohjaista virtuaalipalvelinympäristöä, joka on toteutettu Ubuntu-käyttöjärjestelmän päälle. Tätä ympäristöä kutsumme myös nimellä "konttiympäristö".

Sendanorin suunnittelema automaatio mahdollistaa LXC-virtuaalipalvelimien tehokkaan hallinnan Ubuntu LTS -käyttöjärjestelmässä. Asiakkaiden kontit sijaitsevat heidän omilla virtuaalipalvelimillaan, mikä tarkoittaa, että myös ne, jotka ovat alun perin valinneet perinteisen Ubuntu 20.04 -version, voivat tarvittaessa siirtyä käyttämään konttiympäristöämme. On huomionarvoista, että kaikki uudet webhotellimme ovat toimineet tällaisessa ympäristössä jo vuodesta 2015.

Tällä hetkellä tämän palvelun voi ottaa käyttöön omalla virtuaalipalvelimella Sendanorin asiakaspalvelusta tilaamalla mikäli on tilannut Ylläpito- ja tuki -lisäpalvelun.

Konttipalvelimien hallinta

Käynnissä olevat resurssit voi listata käyttämällä nor-list komentoa:

# nor-list
NAME     STATE  AUTOSTART GROUPS IPV4     IPV6 UNPRIVILEGED
foo-1    RUNNING 1     -   172.24.1.10 -  true

Jokainen kontti voidaan sammuttaa, käynnistää tai käynnistää uudelleen käyttäen komentoja nor-stop, nor-start ja nor-restart vastaavasti:

# nor-stop foo-1
# nor-start foo-1
# nor-restart foo-1

Kontin automaattisen käynnistämisen hallinta onnistuu nor-autostart komennolla, ja voit tarkistaa tilan komennolla nor-list.

# nor-autostart foo-1

Konttipalvelimeen sisäänkirjautuminen

Host-ympäristöstä sisäänkirjautuminen konttipalvelimeen on mahdollista käyttämällä seuraavaa komentoa:

# nor-attach foo-1
root@foo-1:~#

Konttipalvelimien tila ja päivitykset

Mahdolliset manuaaliset muutokset asetustiedostoihin hakemiston /etc/nor alla tulee päivittää järjestelmään nor-update komennolla:

# nor-update

Konttipalvelimen luonti

Uuden palvelimen voi luoda komennolla nor-create:

# nor-create --name=foo-2 --group=foo --user=foo --domain=example.fi --type=web 0

nor-create komennolle annetaan parametreja kontin asetusten määrittelyyn. Tässä tarkemmat kuvaukset käytetyistä parametreista:

--name=foo-2 määrittelee kontin nimeksi foo-2.

--group=foo määrittelee konttiin luotavan käyttäjätunnuksen ryhmäksi foo.

--user=foo määrittelee konttiin luotavan käyttäjätunnuksen nimeksi foo.

--domain=example.fi määrittelee konttiin luotavalle käyttäjälle web-vhostin www.example.fi, ja luo kaikki muut tätä varten tarvittavat ominaisuudet.

--type=web määrittelee kontin tyypiksi webhotellin, ja se luo Apache 2 -pohjaisen webhotellikontin.

--minimal --type=none määrittää kontin sellaiseksi, että se on konfiguroitu minimaalisesti. Tämä tarkoittaa, että kontissa ei ole valmiina mitään palvelinohjelmistoja tai -asetuksia, antaen käyttäjälle vapauden konfiguroida ja asentaa vain tarvittavat komponentit.

--with-mysql määrittää, että konttiin tulee asennettua MySQL-tietokantapalvelin, mahdollistaen tietokantojen luomisen ja hallinnan kontin sisällä.

Lopussa oleva 0 tarkoittaa, ettei asiakasnumeroa ole määritelty. Asiakasnumero on käytössä Sendanorin sisäisesti jaetuissa ympäristöissä ja se voi olla kokonaisluku, jolla eri asiakkaat erotetaan toisistaan.

MySQL-tietokannan luominen

Uuden MySQL-käyttäjän ja tietokannan luomiseksi sinun tulee ensin kirjautua MySQL-palvelinkonttiin:

# nor-attach db-1
root@db-1:~#

Sisäänkirjautumisen jälkeen voit käyttää seuraavaa komentoa luodaksesi uusia tietokantoja:

root@db-1:~# nor-mysql-create --user=myuser mydb

Parametri --user=myuser määrittää käyttäjätunnuksen luotavalle tietokannalle. Jos käyttäjätunnusta ei määritellä, oletuksena käytetään tietokannan nimeä.

mydb puolestaan määrittää uuden tietokannan nimen.

Kun komento on suoritettu, se tulostaa näytölle luotavan tietokannan tiedot, kuten salasanan, ja pyytää vahvistusta toiminnolle.

Web-liikenteen ohjaaminen

Web-liikenteen ohjausta kontteihin voidaan hallinnoida muokkaamalla konfiguraatiotiedostoa /etc/nor/nginx.

Konfiguraatiotiedosto koostuu riveistä, jotka määrittelevät liikenteen uudelleenohjaukset muodossa osoite:konttipalvelin:portti:flags. Tässä osoite viittaa web-osoitteeseen, esimerkiksi example.fi, konttipalvelin viittaa kohdepalvelimeen, jonne liikenne ohjataan, portti viittaa palvelimen porttiin, johon liikenne ohjataan, ja flags määrittelee ohjaukselle erityisominaisuuksia. Esimerkiksi sslonly määrittelee, että HTTP-liikenne ohjataan automaattisesti käyttämään HTTPS-protokollaa.

Muista suorittaa komento nor-update konfiguraatiomuutosten jälkeen, jotta muutokset tulevat voimaan.